O nas


Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie dawniej w Sochaczewie został oficjalnie otwarty 14.04.2011. Budowa obiektu trwała od 2009 roku. Nasz stary Dom mieścił się w zabytkowym pałacu wybudowanym w latach 1880 – 1890 dla Bolesława Gołębiowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku należał on do Stanisława Łubińskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym stał się własnością przemysłowca Konstantyna Blumtrytta, właściciela fabryki tekstylnej wzniesionej przez niego w sąsiedztwie. W tym samym czasie przebudowano go, nadając mu późno barokowy i klasycystyczny charakter. Po śmierci Konstantego stał się własnością jego dzieci Władysława oraz jego dwóch sióstr Henryki i Wacławy. W czasie II wojny światowej był tam prowadzony niemiecki szpital wojskowy. Pałac w którym mieścił się Dom Pomocy Społecznej był miejscem pięknym ale architektonicznie absolutnie nie odpowiadał wymogom stawianym obiektom o takim przeznaczeniu. Największymi barierami dla mieszkańców były wysokie progi, wąskie, strome schody.

Obecnie nasz nowy Dom jest nowoczesnym obiektem na miarę XXI wieku w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, położony jest na terenie lasu w Młodzieszynie, obok leśniczówki, z dala od zgiełku. Panujący tam mikroklimat korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców.
Także teren wokół Domu jest specjalnie zagospodarowany z myślą o spędzaniu tu wolnego czasu przez mieszkańców.
Zainstalowane są:
 • huśtawki
 • altanki
 • ławeczki
 • stół do ping – ponga
 • stół kamienny do gry w szachy
 • grill ogrodowy
 • plac kamienny z ławkami i miejscem na ognisko.


                             Na terenie zostały wyznaczone miejsca do uprawy przez mieszkańców warzyw, ziół i kwiatów ozdobnych.                                                                                                        Cały obiekt składa się z trzech połączonych ze sobą budynków. W pierwszym mieści się administracja, w drugim jadalnia z kuchnią. 
 • Trzecią część stanowi budynek, gdzie zamieszkują podopieczni. Posiada on dwie kondygnacje z windą, pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Każdy z nich wyposażony jest w węzeł sanitarny, nowoczesne, wygodne meble, system przyzywowo – alarmowy, instalacja PPOŻ. Obiekt pozbawiony jest wszelkich barier architektonicznych, posiada bardzo dobrze wyposażone sale do rehabilitacji, terapii zajęciowej, pokój dzienny – świetlicę, kawiarnię i kaplicę.

  Dom zapewnia opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarza POZ i specjalistów:
 • neurologa
 • diabetologa
 • psychiatry
 • psychologa
 • opiekę socjalną - organizowanie zajęć w czasie wolnym, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
 • Mieszkańcy w celu poprawy kondycji pod okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów mogą korzystać m. in. z:

 • Katedry biczy szkockich
 • Stołu do pionizacji
 • Toru do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych
 • Toru do nauki chodzenia
 • Bieżni
 • Aqavibronu
 • Lampy Sollux
 • Ugulu
 • Hydromasaży
 • Krioterapii
 • i innych zabiegów rehabilitacyjnych także na świeżym powietrzu - Nordic Walking.  W Domu funkcjonują pracownie takie jak: krawiecka, tkacka, garncarska, gastronomiczna, decoupage. Terapeuci pracując z mieszkańcami stosują następujące formy terapii: biblioterapia, muzykoterapia, dramoterapia, choreoterapia, ergoterapia, arteterapia.  Naszym celem jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.
  W zakresie usług opiekuńczych pomagamy w podstawowych czynnościach samoobsługowych, (jeśli istnieje taka potrzeba), zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, pisanie listów, kontakty z rodziną, kontakty z urzędami ZUS, KRUS itp.), korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, w zapewnieniu sprzętu ortopedycznego (protezy, pieluchomajtki, aparaty słuchowe itd.).
 • Oferujemy także możliwość umieszczenia mieszkańca na pobyt czasowy po uzyskaniu decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej, np.na okres
  świąt, wyjazdów wakacyjnych czy innych przypadków losowych.