Mieszkańcy


Obecnie w Naszym Domu przebywa 90 mieszkańców. W większości są to ludzie w podeszłym wieku, ale są także osoby młodsze z różnymi schorzeniami. Najczęstszymi chorobami występującymi u starszych osób w naszym domu są: choroby układu krążenia i oddechowego, otępienie starcze, choroba Alzheimera, upośledzenie umysłowe, choroba Parkinsona i cukrzyca. Część osób porusza się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy chodzików i lasek. Niektórzy mieszkańcy to osoby leżące, nie opuszczające łóżka, wymagające stałej troskliwej opieki. Nasz Dom jest placówką otwartą, mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po całej posesji w wewnątrz jak i na zewnątrz oraz poza terenem DPS-u.
W Domu działa Rada Mieszkańców, która regularnie spotyka się na posiedzeniach. Prace Rady prowadzi Przewodniczący,a w jej pracach uczestniczy około 20 osób. Na posiedzeniach członkowie omawiają istotne problemy bytowe oraz przedstawiają swoje wnioski i uwagi dyrektorowi i personelowi placówki.
Współpraca Rady z Dyrektorem i pozostałą kadrą placówki przebiega harmonijnie. Rada Mieszkańców mobilizuje również inne osoby nie wchodzące w jej skład do działania na rzecz Domu i dobra wszystkich jego Mieszkańców.

Skład Rady Mieszkańców: