Kultura i rozrywka


W Domu Naszym podejmowane są liczne działania mające na celu nawiązywanie przez Mieszkańców nowych kontaktów, poszerzanie grona przyjaciół, zacieśnianie więzi nimi a ich bliskimi i personelem, a także integracje ze środowiskiem lokalnym.
W tym celu organizujemy stałe uroczystości z okazji imienin, urodzin, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Sobótki, Dnia Matki, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz zabawa Sylwestrowa.
Tradycją są już dwie największe, cyklicznie odbywające się na terenie Naszego DPS-u imprezy: Piknik z okazji Dnia Dziecka, na który zapraszane są zaprzyjaźnione z Domem
i Mieszkańcami dzieciaki z okolicznych przedszkoli i szkół, oraz Międzypowiatowe Integracyjne Mistrzostwa Gry w Warcaby, w których udział biorą zawodnicy z WTZ-ów oraz wielu Domów Pomocy Społecznej nie tylko z terenu naszego województwa.
We wszystkich tych obchodach uczestniczą również bliscy mieszkańców, ich znajomi
i przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
Nasi Pensjonariusze biorą także udział w licznych imprezach integracyjnych poza Domem. Były to: Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy, Zawody Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie, Plener Malarski w Wyszogrodzie, Integracyjny Konkurs Piosenki w Nowym Mieście, zabawy taneczne, ogniska, biwaki,wycieczki. Corocznie organizowane są także wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Zatrudniamy również instruktora terapii zajęciowej i instruktora d/s kulturalno-oświatowych,
którzy w ramach terapii zajęciowej,prowadzonej na podstawie indywidualnych planów opieki
i aktywizacji mieszkańców prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia:
plastyczne – malowanie,rysowanie,wycinanie;
muzyczne – nauka i śpiewanie piosenek,słuchanie muzyki;
rozrywki umysłowe – gry planszowe,rozwiązywanie krzyżówek,zagadek,gra w karty;
czytanie prasy i książek;
haftowanie,szydełkowanie,szydełkowanie, tkanie na krośnie;
zajęcia w plenerze – dbanie o teren wokół Domu,klomby kwiatowe i zieleńce,ogniska,
wycieczki.