Opieka medyczna


Podstawowa opieka medyczna.

Nasi Podopieczni znajdują się pod stałą opieką medyczną. Raz w tygodniu w DPS przyjmuje lekarz POZ sprawujący opiekę nad wszystkimi mieszkańcami, a także lekarze specjaliści z Poradni Zdrowia Psychicznego, Diabetologicznej, Neurologicznej, Chirurgicznej, Ortopedycznej i Gastrologicznej.
Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a także zlecone przez lekarzy zabiegi takie jak iniekcje, pobrania materiału do badań diagnostycznych, opatrunki wykonuje wykwalifikowany personel Domu.
W razie zaistniałej konieczności podopieczni korzystają także z Poradni Specjalistycznych i leczenia szpitalnego w Warszawie.
W ramach akcji profilaktycznych przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, badania laryngologiczne, kardiologiczne i w kierunku osteoporozy.
Realizujemy również wnioski na pielucho majtki, sprzęt ortopedyczny i recepty na leki, ponosząc koszty odpłatności za nie do wysokości limitów cen.
Personel służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski.

Rehabilitacja:

Prowadzona jest na zlecenie lekarza przez fizjoterapeutkę zatrudnioną w Naszym Domu.
Każdy mieszkaniec ma zlecony indywidualny tok usprawniania, a oprócz tego wszyscy biorą regularnie udział w gimnastyce ogólnokondycyjnej i spacerach.
W rehabilitacji wykorzystujemy następujący sprzęt:
rower treningowy
pas wibracyjny
ugul
rotorek
lampa solux
diadynamic
urządzenie do masażu stóp
przybory do ćwiczeń manualnych.
Wykonywane są również masaże ręczne oraz prowadzona jest terapia manualna.
U osób unieruchomionych w łóżku prowadzona jest rehabilitacja czynna i bierna.